AJFP Galați. Depunerea formularului 311 Recomandat

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Galați reamintește contribuabililor faptul că persoanele impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plată a TVA colectate, aferentă operațiunilor taxabile desfășurate în perioada respectivă. (Temei legal: art. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare).

TVA colectată în perioada în care codul de TVA este anulat se declară prin formularul 311 care se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei.

NOU! Prin OpANAF nr. 779/2024 a fost modificat formularul 311 în sensul introducerii căsuței “Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare”, care se bifează în situația în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare transmisă de organul de inspecție fiscală, în condițiile Codului de procedură fiscală.

În cazul reînregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă își exercită dreptul de deducere pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea taxei în primul decont de taxă depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.

După reînregistrarea în scopuri de taxă, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, persoanele impozabile emit facturi în care înscriu distinct TVA colectată în perioada respectivă, care nu se înregistrează în decontul de taxă depus conform art. 323 din Codul fiscal.

Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA și au fost înscriși în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită și/sau a achizițiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul reînregistrării în scopuri de TVA a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achiziționat bunuri și/sau servicii în perioada în care furnizorul/prestatorul a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat își exercită dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile respective, pe baza facturilor emise de furnizor/prestator, prin înscrierea în primul decont de taxă depus după înregistrarea furnizorului/prestatorului sau, după caz, într-un decont ulterior.

Situațiile în care organele fiscale competente anulează înregistrarea în scopuri de TVA a unei persoane impozabile sunt prevăzute la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.

AJFP Galați precizează că, prin conformare voluntară la declararea și plata obligațiilor fiscale, contribuabilii evită eventualele neplăceri cauzate de calcularea unor dobânzi, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lasă un comentariu

Asigură-te că ai introdus toate informațiile necesare, indicate printr-un asterisk (*). Codul HTML nu este permis.