Șeful AEP, Constantin Mitulețu-Buică, a declarat vineri pentru HotNews.ro că a trimis autorităților, împreună cu acest document, și un proiect de lege prin care Autoritatea Electorală propune prelungirea mandatelor actualilor aleși locali pe timpul stării de urgență și organizarea alegerilor locale în cel mult 6 luni de la încetarea stării de urgență.

"În primul rând, sunt foarte multe operațiuni care ar trebui să înceapă cel târziu în 13 aprilie pentru organizarea alegerilor locale la termen. Implică fonduri, resurse, ori nu știm ce va fi la jumătatea lunii aprilie, când scenariile sunt ca atunci ar fi un varf de pandemie. Daca situația continuă, propunem amânarea alegerilor. Potrivit Constituției, prelungirea mandatelor aleșilor se face prin lege, astfel că noi am făcut acest proiect de lege în care propunem prelungirea mandatelor aleșilor actuali", a declarat pentru HotNews.ro președintele Autorității Electorale Permanente.

Ce prevede proiectul de lege al AEP pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

"Art. I. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019, cu completările ulterioare, se completează şi va avea următorul cuprins:
1. La articolul 128, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
„(4) Mandatul consiliului local se prelungeşte de drept pe durata stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit
(5) Alegerile pentru noul consiliu local se organizează in cel mult 6 luni de la data incetării stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, după caz."
2. La articolul 151, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
„(4) Mandatui primarului se prelungeşte de drept pe durata stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă până la depunerea jurământului de către primarul nou­ales.
(5) Alegerile pentru noul primar se organizează 1n cel mult 6 luni de la data. Incetării stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, după caz."
3. La articolul 177, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
„(4) Mandatul consiliului judeţean se prelungeşte de drept pe durata stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la data la care consiliul judeţean nou­ales este legal constituit.
(5) Alegerile pentru noul consiliu judeţean se organizează în cel mult 6 luni de la data Incetării stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, după caz.
4. La articolul 187, după alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
„(4) Mandatul preşedintelui consiliului judeţean se prelungeşte de drept pe durata stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă până la depunerea jurărnântului de către preşedintele consiliului judeţean nou-ales.
(5) Alegerile pentru noul preşedinte al consiliului judeţean se organizează in cel mult 6 luni de la data încetării stăril de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, după caz."
Art. II. Prevederile art. I se aplică şi mandatelor în curs ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru care trebuie să se organizeze alegeri în anul 2020".